ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Κόμβος Κορινού, 600 62 Κορινός Πιερίας.

Τηλ. : +30 2351.305724
Email: info@ektorlaundry.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Σιδηρόπουλος Κώστας